Werkervaring

1997-heden

Sinds 2017 bij afdelingen Literatuur en Taalwetenschap (LTW) en Moderne vreemde talen en culturen (MVTC). Diverse ondersteunende (web-)taken.

2016: 3 dagen per week bij de afdeling Communicatie en Marketing (Faculteit der Geesteswetenschappen); schrijft voor de rubriek Onderzoekers in de media en houdt publicaties bij. Werkt tevens met HIPPO (CMS) en Brandspot.

Sinds 1997: bureauredactie, vormgeving en opmaak Tijdschrift voor Slavische Literatuur, Universiteit van Amsterdam. Schrijven van artikelen en recensies.
Opmaak Slavische Cahiers en POES(8), maken van websites, o.a. voor Slavische Taal en Cultuur, en de Aleida Schot Stichting en diverse blogs, bijvoorbeeld voor Het Slavisch Toneel

1990-heden

Vertalingen (Nederlands-Engels, Engels-Nederlands, Frans-Nederlands) voor o.a. Stichting W139 en Circ, Russian Literature en in opdracht

2005
Opmaak diverse kunstcatalogi (pdf-formaat), o.a. voor Arti & Amicitiae in Amsterdam

1999-2001
- GIST Communications, New York, diverse opdrachten als free-lancer
- PS Holland, Meulenhoff Educatief, Pearson Education, diverse redactionele opdrachten

1996-97
Bureauredactie Rooilijn, tienjaarlijks verschijnend tijdschrift van de Faculteit der Ruimtelijke Wetenschappen, Universiteit van Amsterdam. Onderhouden contacten met drukker, auteurs, redactieleden. Signaleren van congressen en vakliteratuur, advertentie- en abonnee-werving

1994-95
Museaal medewerkster Nationaal Vakbondsmuseum. Concept en organisatie literair-culturele lezingen, organisatie van thematische exposities en exposities op locatie

1992-93
Administratief medewerkster Vereniging Milieudefensie (Lotus, Exact)
Zelfstandig kok, Volksbondcafé en Egg-Cream

1991

Galerie Aschenbach, publiciteit en administratie

1985-87

Barwerk in Bimhuis tijdens concerten

1979-1981

Vrijwilligster voor Komité Marokkaanse Arbeiders Nederland (KMAN), Nederlandstalig onderwijs en bemiddeling